Forumets prinsipper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om forumet

Jeg elsker marxismen

I det første punktet i vedtektene til Marxistisk Forum heter det at forumet er en partipolitisk uavhengig organisasjon og at medlemskap i andre politiske organisasjoner står enhver fritt. I arbeidsgrunnlaget sies det at forumet bygger på marxistisk teori. Forumet har som formål å spre opplysning om marxismen. Det vil også etter evne bidra til marxismens fornyelse og videreutvikling. Forumet anerkjenner ingen dogmer i marxismen. Det er naturlig at det finnes og oppstår ulike meninger om marxistiske teorier, metoder og handlingsmønstre, heter det i arbeidsgrunnlaget. Slike divergenser må finne sine naturlige løsninger gjennom diskusjon, forskning og erfaringer. Dokumentet ”Arbeidsgrunnlaget” – som ble vedtatt den 11. mars 1998 – slutter slik: Marxistisk Forum verdsetter dialog med folk som tenker annerledes, og er positiv til samarbeid med andre om oppgaver av felles interesse. Forumet samarbeider i Norge med Bevegelsen for sosialisme og Marxist Forlag.
Bevegelsen for sosialisme er også en partipolitisk uavhengig organisasjon. Bevegelsen ønsker å bidra til å sette behovet for et fundamentalt nytt samfunnsystem - sosialismen - på dagsorden.
Organisasjonen ønsker å skape et miljø på tvers av tradisjonelle skillelinjer - de være seg kulturelle, aldersmessige eller mellom kjønnene. Målet er å skape et aktivt og inkluderende miljø som kan favne bredere enn det som tradisjonelt har vist seg mulig. Det medlemmene har felles er troen på en bedre verden - en sosialistisk verden.
Bevegelsen for sosialisme står ikke i noe konkurranseforhold til eksisterende partipolitiske organisasjoner på venstresiden, men konsentrerer seg om politisk diskusjon og studiearbeid - og utadrettet informasjonsvirksomhet. Bevegelsen gir ut tidsskriftet Sosialistisk Fremtid.
Marxist Forlag ble opprettet i 2007. Etter vedtektene er forlagets formål å gi ut litteratur og publikasjoner som behandler kultur, politikk og samfunnsspørsmål i et marxistisk perspektiv.
Marxistisk Forum arrangerer åpne møter og studiemøter og gir ut studiemateriell i samarbeid med Marxist Forlag.