Medlemskap

Hvis du vil være sammen med oss og arbeide for et nytt fredelig og fritt samfunn, bruker du vår bankkonto. Den er 0540 24 73357

Kontingenten er kr 500 for ordinære medlemmer og kr 200 for studenter og ungdom. Melder du deg inn, kontakter vi deg, men hvis du sender en email til oss om at du er blitt medlem, letter du arbeidet vårt.