Lenker

USA vil ha oljen vår.

Internasjonalt eksisterer det en rikholdig marxistisk inspirert litteratur; fra klassikerne til deltakere i dagens samfunnsdebatt. For den som er interessert i å gjøre seg kjent med denne teoritradisjonen vil vi anbefale følgende nettsted:

http://www.marxists.org/index.ht

På dansk finner du tekster av Marx, Engels, Lenin, Trotski, Luxemburg og Gramsci på denne siden:

Marxisme online

Av norske kilder vil vi nevne:
www.falkenforlag.no

Falken forlag har oversatt flere av marxismens klassikere til norsk, blant annet Det kommunistiske Manifest av Marx og Engels. Her finner vi også de fleste av Hans I. Klevens tidligere arbeider om klasse- og samfunnsforholdene i Norge og Norden, og mange av Regi Theodor Enerstvedts arbeider.

De som liker å høre gjennomganger og tolkninger av Marx og som har utbytte av å høre på engelsk, kan lytte til den kjente marxistiske professoren David Harvey når han gjennomgår første bind av Kapitalen:

David Harvey

Marxistisk Forum samarbeider med Marxist Forlag, Bevegelsen for Sosialisme og med die Linke. Nettadressene til forumets samarbeidspartnere er: Marxist Forlag
www.bevegelsen.no

http://die-linke.de/

Bevegelsen for Sosialisme gir ut magasinet Sosialistisk fremtid og administrerer en debattside på nettet. Her finnes det også lenker til flere interessante nettsteder.

Debatt

For at de sosialistiske og kommunistiske bevegelsene igjen skal bli ledende og seirende i Norge, er en åpen og fri debatt en forutsetning, en livsnødvendighet. Bevegelsen for Sosialisme bidrar til en slik debatt gjennom nettsiden Debatt

Aviser

Marxistisk Forum vil føre videre alle gode tradisjoner fra de to hovedstrømningene i arbeiderbevegelsen: Den kommunistiske og den sosialdemokratiske.

Her er adressene til noen aviser med stoff som kan interessere marxistiske og andre lesere:

http://www.klassekampen.no/

http://www.friheten.no/

http://www.flamman.se/

http://www.jungewelt.de/

http://www.neues-deutschland.de/

http://www.morningstaronline.co.uk/index.php

http://www.venezuelanalysis.com/

Så å si alle store ikke-sosialistiske media har profitt som øverste formål, ikke sannheten. Våre lesere bør likevel kjenne det undertrykkende språket. Her er en stor (nett)avis fra h.h.v. Norge (Aftenposten), USA (The New York Times), England (The Guardian), og to fra Tyskland (Die Welt og Süddeutsche Zeitung).

http://www.aftenposten.no/

http://www.nytimes.com/

http://www.guardian.co.uk/

http://www.welt.de/

http://www.sueddeutsche.de/

Leseren bør kjenne til to nettaviser fra TV-stasjoner, nemlig NRK og Aljazeera:

http://www.nrk.no/

http://english.aljazeera.net/

Landsorganisasjonen i Norge

Arbeiderbevegelsens og Norges viktigste organisasjon er LO. Dens nettavis har adressen

http://www.lo.no/

Leksika og ordbøker

Det er mange leksika på nettet. Wikipedia blir laget av leserne selv. Her er adressen til den norske, engelske og tyske utgaven:

http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite

En norsk ordbok er også grei å ha:

Norsk ordbok

Leseren bør kjenne til to nettaviser fra TV-stasjoner, nemlig NRK og Aljazeera:

http://www.nrk.no/

http://english.aljazeera.net/

Landsorganisasjonen i Norge

Arbeiderbevegelsens og Norges viktigste organisasjon er LO. Dens nettavis har adressen

http://www.lo.no/

Leksika og ordbøker

Det er mange leksika på nettet. Wikipedia blir laget av leserne selv. Her er adressen til den norske, engelske og tyske utgaven:

http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite

En norsk ordbok er også grei å ha:

http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Bibliotek

Det er vanskelig å finne frem på internett. Her er to adresser som kan hjelpe leseren å finne stoff på bibliotekene:

http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch?kilde=biblio

http://www.nb.no/vare_kataloger/

Informasjon fra, og om, det offentlige

Den første adressen (norge.no) har mye forskjellig informasjon fra det offentlige. Den andre gir informasjon om regjeringen, den tredje om stortinget, den fjerde om norske lover og den femte om Statistisk sentralbyrås side.

http://www.norge.no/

http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4

http://www.stortinget.no/

http://www.lovdata.no/

http://www.ssb.no/

Marxistisk inspirert litteratur

Et partipolitisk uavhengig tidsskrift inspirert av marxistisk tenkning i medgang og motgang er det US-amerikanske Monthly Review som kom ut første gang i 1949 med lederartikkelen Why Socialism? av Albert Einstein. Nettadressen til tidsskriftet er:

http://monthlyreview.org/

Et spennende dansk tidsskrift ser ut til å være:

Kritisk Debat

En av forlagets forfattere - Regi Theodor Enerstvedt - har også en egen hjemmeside. Der kan leseren finne en rekke av hans arbeider lagt ut på nettet til fri bruk. Adressen er:

http://folk.uio.no/regie/

Arbeiderbevegelsen og vårt folks historie

Det er en oppgave å få fram det arbeidende folks historie, en historie som mye forsvinner i "de store menns" historie. Her får du noen gode kilder å gå videre med.

Først nettsiden til arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek:

http://www.arbark.no/

På nettsiden til Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) finner du mye godt stoff:

http://www.lokalhistorie.no/

NLI driver også en side hvor du kan være med å legge inn stoff selv:

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/

lokalhistoriewiki.no:Hovedside

Se f. eks. siden lagt inn av Gunnar E. Kristiansen:

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/

Harstad_Arbeidersamfund