Kontakt

oss, vi står nederst.

Skriv til:

Marxistisk Forum, Brugata 1, 0186 Oslo

Eller mail til:

post@marxistisk-forum.no

Eller gå inn på vår nettside:
http://www.marxistisk-forum.no/

Skriv til:

Marxist Forlag, Brugata 1, 0186 Oslo

Eller mail til:

post@marxistforlag.no

Eller gå inn på forlagets nettside:
http://www.marxistforlag.no/

Skriv til:

Bevegelsen for Sosialisme (BfS)
Boks 131, 5804 Bergen

Eller mail til:

klindtne@online.no

Eller gå inn på bevegelsens nettside:

www.bevegelsen.no


Forlagets bøker og litteratur som Marxistisk Forum gir ut, kan bestilles fra:

Marxist Forlag eller direkte fra post@marxistforlag.no