Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen!

Rosa Luxemburg

Dette er en av de kvinnene som inspirerer oss mye i vår kamp. Hun heter Rosa Luxemburg og ble myrdet den 15. januar 1919 av tyske høyreorienterte frikorpssoldater som var underlagt innenriksministeren i Prøyssen, Gustav Noske. Marxismen vi står for i Marxistisk Forum har som første bud at frihet alltid må være frihet for annerledestenkende.

De fleste medlemmene i forumet er partiløse, men forumet har også medlemmer som er med i forskjellige partier. Det viktigste i den forbindelse er imidlertid at forumet tilstreber en væremåte hvor det skal være uten betydning hvor folk kommer fra. Det eneste av betydning er hvor folk vil hen.
Forumet samarbeider i Norge med Bevegelsen for sosialisme og Marxist Forlag.

Ta kontakt med oss! Vi har et lite, men fint miljø.

Ja, du kan bli medlem også! Finn ut mer her.

Vi samarbeider med Bevegelsen for Sosialisme (BFS) og Marxist Forlag.

Forlagets bøker og litteratur som Marxistisk Forum gir ut, kan bestilles fra:

Marxist Forlag eller direkte fra post@marxistforlag.no